غزه غرقه به خون هم خدائی دارد  

تصویر درون برنامه‌ای 1


قدس متعلق به ماست، ما آزادگان جهان

مقاله ای از عضو کمیته مرکزی کاروان از لبنان، دکتر رامی زورق، استاد دانشگاه لبنان
http://unified-ummah.org/?a=content.id&id=4679

/ 0 نظر / 11 بازدید